PRIVATE BANKING SYSTEMS SOLUTIONS OF THE NEW WORLD

PRIVATE BANKING 

QQQ

HB HG COUPON

 AUX | GR 24.710.908.864.422           Start Date 01.03.2021

GEL

TARGET CAPITAL 

GEORGIA LARI , GURCISTAN LARISI ,  LIRA , TURKISH LIRA , TUK LIRASI 

Project Partnerships for Sale Shareholders


Satılık   /   For Sale 

Share Holders !!!!! £ £ £ £ £ £ £    Investment for your future     

 

                22.020 units ALShare Holders             1.000.000 GL per unit       

              202.020 units BLShare Holders                100.000 GL per unit     

         20.202.020 units CLShare Holders                  10.000 GL per unit  

    2.020.202.020 units DLShare Holders                    1.000 GL per unit  

202.020.202.020 units ELShare Holders                       100 GL per unit  

202.020.202.020 units FLShare Holders                         10 GL per unit  

202.020.202.020 units GLShare Holders                           1 GL per unit  

202.020.202.020 units HLShare Holders                            0,10 GL per unit  

202.020.202.020 units XLShare Holders                             0,01 GL per unit  


Total Share Holders   1.012.141.638.180  units


Hisse senetleri yüzdelik pay oranı               hedef sermaye

/  Stocks Percentage Share Rate                        / target capital

%25 ALShare Holders                                      22.020.000.000 GL

%20 BLShare Holders                                     20.202.000.000 GL

%15 CLShare Holders                                    202.020.200.000 GL

%10 DLShare Holders                                2.020.202.020.000 GL

%10  ELShare Holders                               20.202.020.202.000 GL

%10 FLShare Holders                                  2.020.202.020.200 GL

% 5 GLShare Holders                                    202.020.200.000 GL

% 2,5 HLShare Holders                                    20.202.020.202 GL

% 2,5 XLShare Holders                                     2.020.202.020 GL


Total Shareholders target capital   :     24.710.908.864.422 GL

   Start Date 01.03.2021

You can transfer pounds to our bank accounts from anywhere in the world by international bank transfer.

1 unit XLShare Holders  for sale  with bank transfer  20 

Bank information  / Banka bilgisi                         : GARANTIBBVA Bank  

https://www.garantibbva.com.tr/tr

Swift code                                                             : TGBATRIS XXX

Account name / Hesap adı                                    : HANE GLOBAL 

Hesap Numarası / IBAN / Account number TL   : 

TR71 0006 2001 1830 0006 2990 13

İşlem Üst Limitleri   / Transaction upper limits    :

999.999.999.999.999,00 TL  

Dokuz Yüz Doksan Dokuz Trilyon Dokuz Yüz 

Doksan Dokuz Milyon Dokuz Yüz Doksan Dokuz Bin

 Dokuz Yüz Doksan Dokuz, TL   /   


Nine Hundred Ninety Nine Trillion Nine Hundred 

Ninety Nine Million Nine Hundred Ninety Nine Thousand 

Nine Hundred Ninety Nine , TL

(veya Karşılığı Denk Olan ,Altın , Döviz , Mülk  /  

 or Equivalent, Gold, Exchange, Property )


Yetkili Kullanıcı      /    Authorized User     :  Doğan Erdoğan

      İşlem Tipi                   / PROCESS TYPE       

Hesaplarım Arası Havale Giriş       /   Between Accounts, Transfer Entry   

Hesaplarım Arası Havale Onay      /   Transfer Confirmation , Between Accounts 

Hesaplarım Arası Havale İptal       /   Account Transfer Cancellation 

İsme ve Hesaba Havale Giriş         /   Name and Account transfer Entry   

İsme ve Hesaba Havale Onay        /   Transfer Confirmation Name and Account Entry   

İsme ve Hesaba Havale İptal         /   Name and Account Transfer Cancellation   

EFT Giriş                                       /   EFT Enrty    

EFT Onay                                      /   EFT Confirmation   

EFT İptal                                       /   EFT Cancellation   

SWIFT Giriş                                 /   SWIFT Enrty  

SWIFT Onay                                /   SWIFT Confirmation   

SWIFT İptal                                 /   SWIFT Cancellation   

Altın Giriş                                    /   AUX Entry   

Altın Onay                                   /   AUX Confirmation   

Altın  İptal                                    /   AUX Cancellation   

Bank information  / Banka bilgisi                           :  T.C. Ziraat Bankası A.Ş

Swift code                                                               :   TCZBTR2AXXX

Account name / Hesap adı                                          : HANE GLOBAL 

Hesap Numarası / IBAN / Account number  TL      :  

TR 8500 0100 1937 6614 6240 5003


Transfers can only be made from within Turkey to this account.

Bank name :Fibabanka A.S.


Account holder

Hane Global UK Limited


IBAN

TR23 0010 3000 0000 0038 6947 65


1 unit XLShare Holders     for sale £1 

BUY NOW 

Pay £1  with PayPal 


Pay  £1  with  Card Multiple sales showcase 

Pay with  Card 3D security


10 unit XLShare Holders     for sale  £10 

Pay  £10  with  Card 100 unit XLShare Holders     for sale  £100 

Pay  £100  with  Card 500 unit XLShare Holders     for sale  £500 


Pay  £500  with  Card 1.000 unit XLShare Holders     for sale  £1.000 

Pay  £1.000  with  Card 5.000 unit XLShare Holders     for sale  £5.000 

Pay  £5.000  with  Card 

1 unit XSShare Holders     for sale £1 

BUY NOW 

Pay £1  with PayPal 


Pay  £1  with  Card Multiple sales showcase   

Pay with  Card 3D security10 unit XSShare Holders     for sale  £10 

Pay  £10  with  Card 52 unit XSShare Holders     for sale  £52 

Pay  £52

  with  Card 53 unit XSShare Holders     for sale  £53 

Pay £53 with  Card 61 unit XSShare Holders     for sale  £61 

Pay £61 with  Card 
100 unit XSShare Holders     for sale £100 

Pay  £100  with  Card 200 unit XSShare Holders     for sale  £200 

Pay  £200  with  Card 152 unit XSShare Holders     for sale £152 


Pay  £152  with  Card 500 unit XSShare Holders     for sale  £500 

Pay  £500  with  Card 1.000 unit XSShare Holders     for sale  £1.000 

Pay £5.000 with  Card 2000 unit XSShare Holders     for sale  £2.000 

Pay  £2.000  with  Card 
3.000 unit XSShare Holders     for sale  £3.000 

Pay £5.000 with  Card 5.000 unit XSShare Holders     for sale  £5.000 

Pay £5.000 with  Card 

-Transfer ödendi evrakınızla beraber

 ( Ödeme yaptığınız ekran görüntüsü , dekont , veya benzeri belge )


- Kayıtlı olduğunuz ülke ID kart veya pasaport resmi


- Kimlik ile beraber çekilmiş yüz fotosu


- İrtibat adresi


- İrtibat GSM numaranızı 


- Konu bölümüne XSShareHolder açıklaması ekleyerek


uyetalep@hanebank.com eposta adresimize iletiniz


ilginize teşekkür eder 

Sağlıklı günler dileriz , 


Saygılarımızla

-With your transfer payment documents 

(screenshot, receipt, or similar document that you made the payment)


- Country ID card or passport picture of your registered country


- Face photo taken with ID


- Contact address


- Add your contact GSM number 


- XSShareHolder description to the Subject


- Send it to our e-mail address uyetalep@hanebank.com


Thank you for your attention,

We wish you healthy days ,


Best regards

GEL
QQQ
PRIVATE BANKING 
All rights of HANE BANK belong to Hane FinanceLimited

bank and financial management , cash money

ניהול בנק ופיננסי, כסף מזומן

البنك والإدارة المالية ، والمال النقدي

بانک و مدیریت مالی، پول بانک و مدیریت مالی، پول نقد

банк и финансовый менеджмент, наличные деньги

HF

banka ve finansal yönetim , nakit para 

საბანკო და ფინანსური მენეჯმენტი, ნაღდი ფული

банківський та фінансовий менеджмент, готівкові гроші